O nás

Kapacita výchovného ústavu: 
 

Výchovný ústav celkem 32 dětí
z toho:    16 dívek
  16 chlapců
Střední škola  20 žáků

             

                                        

                                                          

                              

__________________________________________________

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154, se nachází v okrese Jeseník a je dobře dostupný vlakem i autobusem z celé Moravy a Čech. 


Žulovsko a Jesenicko se může pochlubit krásnou přírodou, čistým ovzduším a mnoha přírodními i kulturními památkami. 

Objekt výchovného ústavu se nachází na kraji města Žulová, prošel rekonstrukcí a splňuje všechny požadavky příslušné legislativy. Mimo ubytovací části pro děti (pokoje jsou pro jedno až dvě děti ) nabízí moderně vybavené prostory pro střední školu a zájmové aktivity . Děti mají k dispozici infrasaunu, posilovnu, keramickou dílnu, počítače s připojením k internetu, velký výběr sportovních potřeb a další. K objektu patří pozemky, které jsou využívány ke sportovním, pracovním i rekreačním aktivitám Je zde miniaturgolf, hřiště, venkovní posezení, záhony pro pěstování zeleniny, květiny a skleníky. Všechny prostory působí útulným a příjemným dojmem. 

Zřizovatelem našeho výchovného ústavu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní náplní činnosti je výchova a vzdělávání umístěných dětí. Kapacita je 32 dětí ve věku 15 – 18, případně 19 let s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, případně umístěných na základě předběžného opatření se závažnými poruchami chování. Výjimečně zde mohou být umístěny i děti se závažnými poruchami chování s neukončenou povinnou školní docházkou mladší patnácti let. 
Součástí výchovného ústavu je střední škola, celkový povolený počet žáků školy je dvacet. 

Výchovný ústav je koncipován jako zařízení sestávají ze dvou samostatných oddělení. V prvním oddělení jsou umístěny dívky s poruchami chování připravující se na povolání. Kapacita je šestnáct dívek, Druhé oddělení je s výchovně léčebnou péčí pro chlapce s pokročilým experimentem nebo závisklostí na návykových látkách s kapacitou šestnáct chlapců. 

Umístěné dívky se připravují na povolání. Buď navštěvují střední školu přímo v našem zařízení, kde studují dvouletý učební obor 69-54-E/01 Provozní služby, kde absolventi získají výuční list (tuto školu navštěvují především dívky, které nezvládají samostatnou docházku do školy). Děvčata, která jsou schopna samostatně navštěvovat běžnou školu v blízkém okolí a také se z ní odpoledne řádně vracet, mají možnost navštěvovat běžné střední školy v blízkém okolí v Jeseníku, Lipové – lázních a v Horních Heřmanicích. Příprava dívek na povolání je naší prioritou, v nutných případech je možné u nás umístit i děvčata, která žádnou školu nenavštěvují a začnou studovat až v následujícím školním roce. 

Na oddělení s výchovně léčebnou péčí jsou umísťováni chlapci, kteří jsou dočasně ze zdravotních důvodů osvobozeni od přípravy na povolání, ale také chlapci, kteří jsou žáky některé střední školy a u nás pokračují ve studiu na základě individuálních vzdělávacích plánů. Chlapcům na tomto oddělení je věnována intenzivní individuální a terapeutická péče odborných pracovníků. Pobyt chlapců je rozdělen na 5. etap, nejkratší délka pobytu je 26. týdnů. Pro úspěšné absolvování pobytu chlapce je potřebná alespoň částečná motivovanost chlapce pro řešení svého problému s užíváním návykových látek.

V průběhu školního roku jsou počty dětí v našem zařízení velmi proměnlivé. Děti připravující se na povolání zůstávají často v našem zařízení do zletilosti, ale chlapci na oddělení s výchovně léčebnou péčí zůstávají pouze po stanovenou dobu, jejíž základní délka je stanovena na 26 týdnů. Potom se chlapci vracejí zpět do svého původního zařízení. 

Velký důraz je kladen na smysluplné trávení volného času všemi dětmi, od toho se odvíjí široká nabídka aktivit (družstvo dobrovolných hasiček, výtvarný kroužek, sportovní kroužek. Veřejná vystoupení taneční skupiny Rebelky, turistika a cykloturistika, lyžování, snowboarding, účast na sportovních olympiádách a soutěžích, účast na festivalu zájmové umělecké činnosti, rekreační pobyty mimo zařízení, jízda na koni, návštěvy bazénů atd.).