Volné pracovní místo

Pracovní pozice: sociální pracovník

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně

Požadujeme:

  • Dosažené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
  • Praxe v oboru

Předpoklad k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle zákona.

Vítáme:

  • Kurz první pomoci nebo ošetřovatelský či sanitární kurz

První kontakt písemný.

Žádosti zasílejte na adresu:

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154

Komenského 154

790 65 Žulová

e-mail: furstencellerova@vuzulova.cz

informace na telefon: 584 459 372 p. Fürstencellerová

Náležitosti žádosti:

  • Motivační dopis
  • Profesní životopis
  • Kopie dokladu o dosaženém vzdělání