Vnitřní řád bude k 15.2. 2019 aktualizován dle metodického pokynu MŠMT č.j. 26924/2018-1

Vnitřní řád od 1.11.2018.pdf (874885)

Tabulka pro výpočet kapesného.pdf (197102)