Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2018/2019

 
 
První kolo přijímacího řízení  do dvouletého učebního oboru 69-54-E/01 Provozní služby, byli přijati:

 

    Registrační číslo : 1.

    Registrační číslo : 2.