Dodatek k výučnímu listu

           

 

 

 

Dodatek k osvědčení

  • je doklad připojený k výučnímu listu, k vysvědčení o závěrečné zkoušce a k certifikátu o vykonání nové závěrečné zkoušky dle jednotného zadání,
  • vztahuje se na kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele),
  • je vydáván v českém a cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině),
  • je zdarma.

 K čemu využijete dodatek k osvědčení?

Dodatek k osvědčení usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání doma
i v zahraničí. Využijí ho zejména uchazeči o brigádu nebo práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích i u nás z dodatků snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.

 

Kde Europass využijete:

  • v členských státech Evropské unie
  • v zemích Evropského sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
  • v kandidátských zemích, ucházejících se o členství v EU (Makedonie, Černá Hora, Island, Srbsko, Turecko)

Odkazy:

www.europass.cz