Nová závěrečná zkouška

 

Nová závěrečná zkouška

    Naši žáci skládají novou závěrečnou zkoušku. Její podstatou je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe - zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz
na praxi.

    Škola neurčuje sama, co bude obsahem zkoušky, ale přejímá jednotné zadání. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. Jednotná zkouška také umožní srovnávat výsledky žáků z různých škol.

    Výuční list získaný na základě nové závěrečné zkoušky bude pro zaměstnavatele důvěryhodný doklad o vzdělání absolventů.

    Závěrečná zkouška obsahuje zkoušku písemnou, ústní a praktickou, je ale více zaměřena na to, aby se žáci naučili řešit konkrétní úkoly a problémy za podmínek, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí. Při ústní zkoušce dostávají žáci také  otázky ze světa práce. Zjišťuje se tak, zda mají základní představu o svém uplatnění, zda vědí, jak se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli.

 

"Složit zkoušky podle jednotného zadání se ale vyplatí, protože absolventi s certifikátem nové závěrečné zkoušky mají větší prestiž a snadněji seženou dobrou práci," říká hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková.

 

Zdroj:

www.nuv.cz/nzz2                          Národní ústav pro vzdělávání – Nová závěrečná zkouška 2

 

 

Závěrečné zkoušky