Umělecký kroužek

UMĚLECKÝ KROUŽEK

Termín:      každý čtvrtek

Čas:            14:15 h – 15:15 h

Obsah:       výtvarná výchova, hudební výchova

 

Umělecký kroužek