Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2019/2020

 

   První kolo přijímacího řízení  do dvouletého učebního oboru 69-54-E/01 Provozní služby, byli přijati:

 

    Registrační číslo : 0.

    

V Žulové dne 9. 4. 2019

Zapsala: Maříková Klementová