Seznam přijatých uchazečů ve šk. roce 2017/2018

 

   První kolo přijímacího řízení  do dvouletého učebního oboru 69-54-E/01 Provozní služby, byli přijati:

 

    Registrační číslo : 1.