Seznam předmětů

1. ROČNÍK

Předmět

Počet hodin týdně

ČJ

Český jazyk a literatura

2

AJ

Anglický jazyk

1

ON

Občanská nauka

1

MA

Matematika

2

IKT

Informační a komunikační technologie

1

TV

Tělesná výchova

1

EK

Základy ekologie

1

ZRV

Zdravotní a rodinná výchova

2

PP

Příprava pokrmů

2

ŠOP

Šití a opravy prádla a bytových doplňků

2

Praní a žehlení prádla a oděvů

1

UP

Úklidové a údržbářské práce

1

ODV

Odborný výcvik

Příprava pokrmů

4

15

Šití a opravy prádla a bytových doplňků

4

Úklidové a údržbářské práce

3

Praní a žehlení prádla a oděvů

2

Zdravotní a rodinná výchova

1

Práce na zahradě

1

POČET HODIN CELKEM

32

2. ROČNÍK

Předmět

Počet hodin týdně

ČJ

Český jazyk a literatura

2

ON

Občanská nauka

1

MA

Matematika

2

IKT

Informační a komunikační technologie

1

TV

Tělesná výchova

1

EK

Základy ekologie

1

ZRV

Zdravotní a rodinná výchova

1

PP

Příprava pokrmů

1

ŠOP

Šití a opravy prádla a bytových doplňků

1

Praní a žehlení prádla a oděvů

1

UP

Úklidové a údržbářské práce

1

PR

Pěstování rostlin

1

ODV

Odborný výcvik

Příprava pokrmů

8

21

Šití a opravy prádla a bytových doplňků

6

Úklidové a údržbářské práce

3

Praní a žehlení prádla a oděvů

2

Zdravotní a rodinná výchova

1

Práce na zahradě

1

POČET HODIN CELKEM

35

CELKEM ZA CELOU DOBU VZDĚLÁVÁNÍ

67