iSET - modul školního testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů, které jsou školám k dispozici pro usnadnění jejich agend. Na naší škole využíváme iSET – modul školní testování, který je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků. Aplikace nám umožňuje využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí a zadávat a využívat testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožňuje školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností.