Ekologické výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

 

EVVO realizujeme na naší střední škole takto:

V rámci teoretické výuky:

 •   prostřednictvím předmětu Základy ekologie a průřezového tématu Člověk a životní prostředí),
 •   udržováním pořádku a čistoty,
 •   tříděním odpadu,
 •   úsporným nakládáním s energiemi (voda, elektřina),
 •   využíváním okolí školy pro výuku (terénní výuka, praktické činnosti v přírodě),
 •   ekologicky zaměřených exkurzí,
 •   spoluprací s Hnutím Duha v Jeseníku, s Klubem ekologické výchovy atd.,
 •   návštěvou regionálních firem zasahujících do životního prostředí,
 •   propagací využívání ekologicky vhodných výrobků a ekologicky správného jednání.

 

V rámci odborného výcviku:

 •   udržováním pořádku a čistoty,
 •   péčí o prostředí a úpravu okolí školy, šetrným zacházením se zelení v okolí školy,
 •   tříděním odpadu,
 •   úsporným nakládáním s energiemi (voda, elektřina),
 •   vaření v nádobách s těsnící pokličkou
 •   žáci se aktivně podílejí na obhospodařování zahrady a skleníků – využitelnost úrody ve školní jídelně,
 •   pěstováním pokojových rostlin v prostorách školy a péče o ně.
 •   propagací využívání ekologicky vhodných výrobků a ekologicky správného jednání.

Odkazy:

www.env.cz                                  Ministerstvo životního prostředí

https://www.duhajes.cz/                Středisko ekologické výchovy Duha Jeseník

https://kev.ecn.cz/                          Klub ekologické výchovy

www.ceu.cz                                  Český ekologický ústav

www.cizp.cz                                 Česká inspekce životního prostředí

www.ecn.cz                                  Econet

https://www.ekostrazce.cz            Eko strážce

www.nszm.cz                               Zdravá města

www.czp.cuni.cz                          Centrum UK pro otázky ŽP

www.popularis.cz                        TV pořad zabývající se i ekologií

 

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)