Vánoční besídky u dívek a chlapců

04.01.2016 12:09

Je už tradicí, že každý rok před vánočními svátky si chlapci a dívky pod vedením našich pedagogů připraví "Vánoční besídku". Ty letošní vánoční besídky byly 17.12. 2015 u děvčat a 21.12.2015 u chlapců.  Mezi pozvanými hosty byli zaměstnanci, i bývalí zaměstnanci výchovného ústavu. Vánoční besídky začaly  různými vystoupeními jako například, básněmi, písničkami, scénkami, divadelními a tanečními vystoupeními  a společenskými hrami, zpravidla vše s vánoční tématikou. Výsledkem byla velmi pěkná zábava u které se bavili nejen diváci ale i vystupující.  Následovala slavnostní večeře a po ní byly rozdávány vánoční dárky. Takový den končil plný dojmů jak s vystoupení na vánoční besídce tak i z dárků. Při konečném hodnocení besidky chlapců a dívek se všichni shodují, že obě besídky byly velmi pěkné ale každá byla jiná.

Vánoční besídky u dívek a chlapců