Jmenování pověřence k ochraně osobních údajů ve VÚ, SŠ a školní jídelně, Komenského 154, Žulová

23.05.2018 10:58

      Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Komenského 154, Žulová, dále jen „školské zařízení“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy, vedení dokumentace ústavní výchovy). Na školské zařízení  je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS yzafcqv, emailem na adrese reditelka@vuzulova.cz nebo poštou na výše uvedené adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na zařízení  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na zařízení obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školské zařízení  je Dr. Ing. Luboš Sychra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1, tel. č. 234  814  303, email: gdpr@msmt.cz .

 

 

 

V Žulové dne 22. 5. 2018                                                                                      Mgr. Dagmar Bakešová

                                                                                                                                               ředitelka